Viera Bodzsárová, Žilina , Slovakia

phone: +421 904 657 917

email:  FurryLuckKennel@gmail.com