Špeciálna výstava Nedanovce - special spitz dog show Nedanovce

05.04.2014 15:51

Results: Judge Lenka Frnčová, CZ

Isis Sandiré - champion class V1, CAC

Aramis Furry Luck - intermediate class V3 (own: Skarlet Krížková)

 

—————

Späť