Šteniatka / Puppies

23.07.2012 21:49

Čakáme šteniatka na konci augusta tohto roku !! Predpoklad je malý vzrast, farba oranžová, oranžová s čiernou prímesou. V prípade záujmu je možné si šteniatko predom rezervovať. 

 

We are expecting puppies at the end of August 2012!! The expected is small height, color orange or orange-sable. In case of interest you can reserve puppy first. 

—————

Späť